Info

PIRKANMAAN PERINNEPIHA 1.1.2011-31.12.2013

Perinnekasveja, tietoa, tarinoita

Perinnekasveissa elää menneisyys ja tulevaisuus

Perinnekasveihin liittyy muistoja lapsuudesta ja muistumia eletyistä hetkistä. Vanhat kasvikannat ovat myös kestäviä ja helppohoitoisia, eli nykyaikaisen pihanhoitajan unelmakasveja.
Pirkanmaan perinnepiha oppimisympäristö –hankkeessa kerätään kasveja ja kasvimuistoja sekä tallennetaan Pirkanmaalaista puutarhakulttuuria. Hankkeessa luodaan Ahlmanin mäelle monipuolisesti käytettävissä oleva, yleisölle avoin perinnekasvien ja pirkanmaalaisen puutarhakulttuurin näytealue.

Perinnekasvien merkitys nykypäivänä

Maatiaiskasveilla on arvoa osana kulttuuriperintöä sekä geenipankkina. Perinnekasveilla on sijansa myös suomalaisessa ruokakulttuurissa katoamassa olevina tai jo kadonneina makuina. Vanha, mutta edelleen elävä ja juuri nyt vahvassa nousussa oleva ajatus lähiruuasta ja oman ruuan kasvattamisesta löytää lähtökohtansa perinnepihoilta. Uutena näkökulmana on Green Care -ajattelu, joka tarkoittaa luonnon ja maaseudun hyödyntämistä hyvinvoinnin lähteenä. Perinnepihan aistielämykset lisäävät henkistä hyvinvointia ja pihaa voidaankin käyttää eri alojen osaamisvarantona.

Hankkeen tavoitteet

Pirkanmaan perinnepiha oppimisympäristö –hankkeen tavoitteena on rakentaa Ahlmanille kaikille avoin oppimisympäristö perinnekasveista ja niiden käytöstä niin perinteisissä pihapiireissä kuin nykyaikaisillakin pihoilla.
Hankkeen merkittävin kohderyhmä on Ahlmanin organisaatio ja sen toiminta. Perinnepihaan liittyviä opintokokonaisuuksia sisällytetään opetussuunnitelmiin esimerkiksi hotraca- ja luonnonvara-alalla, ja siten vaikutukset tulevat jäämään pysyvästi Ahlmanin toimintaan. Samalla kehitetään yhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden, etenkin ympäristöalan sekä sosiaali- ja terveysalan osaajia sekä hyvinvointi- ja elämyspalveluiden tuottajia kouluttavien tahojen kanssa.
Hankkeen lopputuloksena syntyvä oppimisympäristö tulee hyödyttämään useita välillisiä kohderyhmiä. Erityisesti perinnepiha palvelee puutarha-alan opiskelijoita ja puutarhaharrastajia. Lisäksi se mahdollistaa perinnetiedon siirtäminen lapsille ja nuorille, Tampereen seudulle muualta muuttaneille ja maahanmuuttajille. Varsinkin pirkanmaalaisilla maaseutumatkailun ja ruokatuotannon pienyrityksillä on mahdollisuus saada uutta osaamista käyttöönsä.

Rahoitus

Pirkanmaan liitto on myöntänyt Ahlmanin koulun säätiölle rahoitusta hankkeen toteuttamiseen Euroopan aluekehitysrahastosta. Myös Tampereen kaupunki osallistuu rahoitukseen. Hanke on alkanut 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013.
Share