Vuosi 2012: Perinnepihaa rakennetaan ja kasveja kerätään

Perinnepihan rakentaminen

Perinnepihan vihersuunnitelma valmistui keväällä ja sen toteutus alkoi elokuussa. Piha tulee kovien rakenteiden osalta valmistumaan toukokuussa 2013. Syksyllä rakentamista hankaloitti erityisesti sateisuus. Lisäksi rakennusalueen maasto osoittautui luultua hankalammaksi. Lisätöistä ja sään aiheuttamista hankaluuksista huolimatta rakentaminen eteni lähes aikataulussa.

Pirkanmaalaisen puutarhakulttuurin historiaa

Vuonna 2011 aloitettua selvitystä Pirkanmaalaisen puutarhakulttuurin historiasta jatkettiin tutkimalla erilaisia puutarhahistoriaan liittyviä teemoja. Aihepiireistä laadittiin tekstejä hyödynnettäväksi myöhemmin toteutettavissa opetus- ja opastusmateriaaleissa.

Tiedottaminen ja kasviharrastajien tavoittaminen

Perinnekasvit ja perinnepiha sisällytettiin Ahlmanin ammattiopiston ja instituutin tarjoamiin puutarhatalouden opintoihin ja aihe herätti paljon kiinnostusta. Hankkeesta tiedotettiin sisäisesti yhteisten kokousten aikana sekä järjestämällä puutarhatalouden opiskelijoille hankkeen esittelytilaisuuksia. Suurelle yleisölle hankkeesta tiedotettiin useissa tapahtumissa. Tällaisia olivat Tampereen Puutarha 2012 -messut, Aluekehittäjien valtakunnallinen Kevätkylvö -seminaari, Museokeskus Vapriikin maakunnallinen museopäivä, Tampereen Vihreän viikon Ympäristötori, Ahlmanin kevätpuutarhapäivä, Amurin työläismuseokorttelin perinnekasvitilaisuus, Vilppulan museopäivä sekä Läheltä Hyvää -lähiruokatapahtumat. Lisäksi hanke osallistui kasvinvaihtotapahtumiin Virroilla, Orivedellä ja Eräjärvellä. Hanke järjesti lisäksi kahdeksan perinnekasvitilaisuutta, joissa kerrottiin projektista, perinnekasveista ja perinnepihoista yleisesti, sekä kerättiin kasviharrastajien yhteystietoja. Tieto hankkeesta sekä kasvikuulutukset on saatu leviämään erilaisten yhdistysten kautta.

Kasvien kerääminen

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen edustajien kanssa tehtiin yhteistyötä kasvienkeruun toimintatapojen yhtenäistämisessä sekä valtakunnallisen kasvitietolomakkeen kehittämisessä. Kasvitietolomakkeen valmistuttua sitä voitiinkin käyttää koko keruukauden ajan.

Kasvikokoelman kartuttamiselle ei alkuperäisessä hankesuunnitelmassa asetettu määrällisiä tavoitteita, mutta projektin aikana pirkanmaalaisten perinnekasvien kerääminen alueellisesti kattavaksi kokoelmaksi nousi tärkeäksi tavoitteeksi. Kauden alussa perustettiin siirremaa, jonne lahjoittajilta keruukauden aikana saadut kasvit istutettiin odottamaan loppusijoitusta varsinaiseen perinnepihaan. Loppusyksyyn mennessä kasveja oli saatu 90 yksityiseltä lahjoittajalta. Puuvartisia lajeja oli 31 (50 kasviyksilöä), perennoja 95 lajia tai lajiketta (193 kasviyksilöä). Yhteensä kokoelmaan on siis kerätty 126 kasvilajia ja 243 kasviyksilöä.  
Jo projektin aikainen kasvien keruukampanja on nostanut perinnekasvien arvostusta ja lisännyt kiinnostusta kestävään puutarhanhoitoon, perinnekasvien käyttömahdollisuuksiin ravintokasveina ja hyvinvointia edistävässä toiminnassa.

Share
Kategoria(t): Projektissa tapahtuu Avainsana(t): , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.